EE_VW_VW+_Mobilbild_1500x1500px_171019
EE_VW_VW+_Herobild_2000x1000px_171019

Võida Zlatan Ibrahimovichi autogrammiga pusa!

Osta R-Kioskist Vitamin Well ning registreeri oma ostutšekk! Loosi läheb 2 jalgpallur Zlatan Ibrahimovichi autogrammiga pusa ning Vitamin Well joogid!

 

Kampaania “Võida Zlatani Ibrahimovichi autogrammiga pusa” ametlikud reeglid (edaspidi:
reeglid):

1. Kampaania
a. Kampaania “Võida Zlatani Ibrahimovichi autogrammiga pusa” (edaspidi: kampaania) on
alates 23.10.17-27.11.17 (k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab GKR Trade OÜ (registrikoodiga 12250239, asukohaga Näituse 1-1, Saku, Harjumaa 75501, edaspidi: korraldaja). Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil asuvates R-kioskites. Kampaania info asub veebilehel vitaminwell.ee/rkiosk

2. Osalemine
a. Kampaanias osalemiseks peab kampaania perioodil ostma R-kioskitest kampaania objektiks oleva Vitamin Well joogi ning registreerima ostutšeki kampaanialehel vitaminwell.ee/rkiosk ja järgima edasisi juhiseid.
b. Kampaania kodulehel tuleb sisestada ostutšeki number, oma korrektne ees- ja perekonnanimi, e-mail ning telefoninumber. Iga nõuetekohase ostutšekiga tohib registreeruda ainult ühe korra.
c. Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on korraldajal õigus kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.
e. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud. Kampaania korraldamisega seotud ettevõtete töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust kampaanias osaleda.

3. Auhinnad
a. Kampaania auhindadeks on:
2x Zlatan Ibrahimovichi autogrammiga pusa ning 4 kasti Vitamin Well jooke.
b. Võitjatega võtab ühendust GKR Trade OÜ, et leppida kokku auhindade kättesaamine.
c. Auhindade loosimine toimub: 28.11.17
d. Võitjat teavitatakse e-maili teel, sama e-maili kaudu, millise kampaanias osaleja kampaaniaankeeti sisestas.
f. Kampaania auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitja poolt korraldajale loa andmiseks kasutada võitja nime meedias, reklaamides, pr kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
g. Auhinna saab võitja kätte võitjaga kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal GKR Trade OÜ kontorist, Pärnu maantee 139e/2, Tallinn. auhinna kättesaamiseks tuleb esitada võitja isikut tõendav dokument ja ostutšekk.
h. Kui korraldajal ei ole auhindade võitjatega hiljemalt 10.12.2017 õnnestunud esitatud kontaktandmete vahendusel andmete täpsustamiseks ühendust saada, on korraldajal õigus auhinna võitmine tühistada ning auhinda mitte üle anda.
i. Auhinda ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata (sula)rahas. Auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga. Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja. Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
j. Kui võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele, on kampaanias osalenud reegleid rikkudes või ei täida kõiki reegleid, on korraldajal õigus osaleja kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle auhind üle andmata.
5. Muud tingimused
a. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevate reeglitega. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
b. Reeglites sätestatud viisil kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja reeglitele, soovib vabatahtlikult kampaanias osaleda, nõustub korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.
c. Kampaania reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid kampaania auhindade loosimisel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
d. Kampaanias osaleja poolt reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste, ei vastuta korraldaja selle eest, kui kampaanias osaleja jääb kõrvale auhinna loosimisest või kättesaamisest.
e. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal õigus kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
f. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 27.11.2017 ning hilisemaid pretensioone korraldaja arutusele ei võta.
g. Lisateavet kampaania kohta saab e-posti teel info@vitaminwell.ee
The Generation webbyrå Stockholm