EE_VW_Herobild_2000x1000px_170929
EE_VW_Mobilbild_1500x1500px_170929

Võida Zlatan Ibrahimovic autogrammiga t-särk

Proovi funktsionaalsed Vitamin Well Plus spordijooke ning registreeri oma ostutšekk. Loosi läheb 2 Zlatan Ibrahimovic autogrammiga t-särk ning 15 kasti Vitamin Well Plus spordijooke!

1.Kampaania
1.1 Kampaania “VÕIDA ZLATAN IBRAHIMOVICHI AUTOGRAMMIGA SÄRK” (edaspidi: kampaania) on alates 25.09.2017 kuni 25.11.2017 (k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab GKR Trade OÜ (registrikoodiga 12250239, asukohaga Näituse 1-1, Saku, Harjumaa 75501, edaspidi: korraldaja). Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil.

2.Osalemine
2.1 Kampaanias osalemiseks tuleb soetada müügikohast Vitamin Well Plus spordijook ning registreerida oma ostutšekk kampaanialehel (www.vitaminwell.ee/kampaania).
2.2 Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad isikud. Kampaania korraldamisega seotud ettevõtete töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust kampaanias osaleda.

3.Auhinnad
3.1 Kampaania auhinnaks on 2x Zlatan Ibrahimovichi autogrammiga t-särki.

3.2 Lisaauhindadena loositakse osalejate vahel kampaaniaperioodil välja 15 kasti Vitamin Well Plus spordijooke.
3.3 Auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.
4. Võitjate väljakuulutamine
4.1 2 võitjat kuulutab GKR Trade OÜ 26.novembril 2017 välja Vitamin Welli sotsiaalmeediakanalites (Facebook ja Instagram) ning võitjaga võetakse ühendust.

4.2 Auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.

5. Muud tingimused
5.1 Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevate reeglitega. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

 

5.4 Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal õigus kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
5.5 Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 10.08.2017 ning hilisemaid pretensioone korraldaja arutusele ei võta.
5.6 Lisateavet kampaania kohta saab e-posti teel info@vitaminwell.ee
5.7 Kampaanias ei tohi osaleda GKR Trade OÜ töötajad.

 

 

 
The Generation webbyrå Stockholm